Bu gün:

Okkultizm nədir?


Okkultizm bir növ fəlsəfi doktrina kimi tanınır. Müvafiq olaraq, insanların mənimsədiyi məlumatlar müəyyən üsullarla ötürülür. Bu təlimlər hər kəsə məlum olan zahiri təlimlər deyil. Bəzi insanlar müxtəlif mərhələlərdən keçərək bu məlumatları öyrənmək hüququna malikdirlər. Eyni zamanda, bunlar ezoterik ənənələr əsasında əldə edilən biliklərin məcmusudur.

Okkultizm bütün gizli məlumatların elmi metodlardan istifadə etmədən axtarışıdır. Okkultizm ümumiyyətlə Latın dilindən gəlir. Müvafiq olaraq, gizlənmək mənasını verən “occulere” sözündən törəmişdir.

Okkult nə deməkdir?

Ən çox işlənən terminlərdən biri olan okkult sözü gizli bilik axtarışı deməkdir. Eyni zamanda okkultizm sözünün sifəti kimi də ön plana çıxır. Burada bəhs edilən sirr və gizli anlayışı digər aləmlərdə və fövqəltəbii məsələlərdə ön plana çıxır.

 Okkultizm anlayışı çox geniş məna daşıyır. Okkultizm ümumiyyətlə kimyagərlik, astrologiya, simvolizm, numerologiya və falçılıq anlayışlarını ehtiva edir. Eyni zamanda, okkultizm bütün Avropaya yayıldı. Bundan əlavə, başqa qitələrdəki digər yazıçılar da əsərlərində okkultizmi ön plana çıxarıblar.

 Dünyanın bir çox məşhurları bu hərəkatın nümayəndələri kimi tanınırlar. Xüsusilə dünya şöhrətli peyğəmbər Nostradamus bu hərəkatın nümayəndələrindən biridir. Nostradamus 1501-1566-cı illərdə yaşayıb. Bundan əlavə, Papus, Elifas və Paracelsusun evi okkultizm hərəkatının ən tanınmış nümayəndələri arasındadır.

İnsanlar ümumiyyətlə gələcəkləri və bilinməyənlər ilə maraqlanırlar. Bu səbəblərdən həm yuxu yozumu, həm də falçılıq yolu ilə gələcəklərini öyrənmək istəyirlər. Bu vəziyyət əsrlər əvvəlinə gedib çıxır. Maraq, xüsusən də gələcəyə maraq bütün insanları bürüyür. Beləliklə, okkultizm hərəkata maraq durmadan artır. Ona görə də okkultizm nümayəndələri bu fəlsəfəni bütün dünyaya yaymışlar. Bu gün okkultizm falçılıq, kimyagərlik və sehrlə seçilir.

Mənbə: hurriyyet.com.tr

Tərcümə etdi: Rəhimə Cəmilova

Paylaş
Şərh əlavə et