Bu gün:

Aktyorluq sənaye yox, gözəl incəsənətdir


Aktyorluğun sənətini, mənasını, dəyərini Konstantin Stanislavskininkindən daha yaxşı ifadə edən bir ifadə yoxdur. Aktyorlar üçün aktyorluq sənətində inqilab yaradan kitabının ilk səhifələrində deyir:


“Bu, təkcə insan ruhunun həyatını yaratmaq deyil, həm də onu gözəl, bədii formada ifadə etməkdir. Aktyor öz rolunu daxilən yaşamaq, sonra isə öz təcrübəsinə xarici təcəssüm vermək məcburiyyətindədir. Xüsusilə, qeyd etməyinizi xahiş edirəm ki, bizim sənət məktəbimizdə bədənin ruhdan asılılığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ən incə və əsasən şüuraltı həyatı ifadə etmək üçün qeyri-adi cavab verən, mükəmməl hazırlanmış səs və fiziki aparata nəzarət etmək lazımdır. Bu aparat ən incə və qeyri-maddi hissləri böyük həssaslıqla və birbaşalıqla təkrarlamaq üçün dərhal və dəqiq şəkildə hazır olmalıdır. Məhz buna görə də bizim tipli aktyor həm partiyanın ömrünü yaradan daxili avadanlığı, həm də yaradıcı əməyinin nəticələrini əks etdirməli olan xarici fiziki aparatı üzərində başqalarından çox işləməyə borcludur”.


Bir sənətçi kimi aktyorun indiyə qədər və həmişə qarşılaşdığı ən böyük maneə – zəif yazılmış pyeslər və səriştəsiz rejissorlardan başqa aktyorun da hamı kimi dolanmaq məcburiyyətində olmasıdır. 

Mənbə: Medium


Tərcümə etdi: Ləman Xəqani

Paylaş
Şərh əlavə et