Bu gün:

“Toplum dəyər yarada bilmir”

“Əgər uşağın nitqində zəiflik varsa…”

“Uşaqlara söz haqqı verməli, onların fikirlərini dinləməliyik”