Bu gün:

“Prioritet hələ də boyakarlıq sənətinə məxsusdur”

“Aktyorlar həyatda “oynamağı” bacarmırlar”

“İnsanın bir fobiyası varsa…”