Bu gün:

Net Force nədir?Xalis qüvvə, bütün əks qüvvələr ləğv edildikdə cismin istənilən sürətlənməsini yaradan qalıq qüvvədir. Rəqabət edən qüvvələr cismə təsir edən xalis sürətləndirici qüvvəni azaltmaqla sürətlənmənin təsirini azaldır. Təbiətdə hər bir qüvvəyə sürtünmə və ya əks cazibə qüvvəsi kimi digər qüvvələr qarşı çıxır. Qüvvələr yalnız ümumi əks qüvvələrdən çox olduqda sürətlənmə təmin edə bilər. Bir qüvvə cismi itələyirsə, lakin sürtünmə ilə birləşirsə, cisim sürətlənmir. Eynilə, bir qüvvə cazibə qüvvəsinə qarşı itələyirsə, lakin cismin cazibə qüvvəsindən azdırsa, sürətlənməyəcəkdir. Məsələn, bir cismin üzərinə 15 Nyutonluq itələməyə 10 Nyutonluq sürtünmə qüvvəsi müqavimət göstərirsə, cisim sürtünmədən 5 Nyutonluq xalis qüvvə ilə itələnmiş kimi sürətlənir.

Mənbə: 411answers.com 

Tərcümə etdi: Zəhra Niftiyeva 

Paylaş
Şərh əlavə et