Bu gün:

Meksika haqqında məlumat


Meksika haqqında məlumat

Amerika qitəsinin şimalında yerləşən yarımada formalı torpaqları əhatə edən geniş ərazi bütövlüyünə malik ölkədir. Meksika əyaləti şimaldan Amerika Birləşmiş Ştatları, cənubdan Beliz və Qvatemala ilə həmsərhəddir və şərqdən qərbdən Meksika körfəzi və Karib dənizi ilə əhatə olunub. Böyük okeanla əhatə olunmuş sahil xəttinə baxdığımızda o, şimalda 1200 km Kaliforniya sahil xəttinin davamı olan 4,40 kilometrlik sahil xəttini, eyni zamanda Meksika körfəzini meydana gətirən Karib dənizi və Karib adalarını da əhatə edir. Şərqdə 1712 kilometrlik sahil zolağında və öz sərhədləri daxilində bu ada icmalarını əhatə edir.

 Meksikanın coğrafi səth formaları tədqiq edildikdə, qərbdən və şərqdən yüksələn iki dağ silsiləsi ilə həmsərhəd olan yüksək yayla mərkəzinə malikdir. Bu dağların Sierra Madre Occidental və Sierra Madre Şərq uzantıları mərkəzə yaxınlaşdıqca vulkanlara çevrilir. Şimal-qərb hissəsinə baxdıqda onun Sonara səhrası ilə uzanmasının davam etdiyini görmək olar. Meksikanın cənub-şərq və şərq hissələri tropik düz ərazidən, sonra isə sahil xəttindən ibarətdir. Ölkədəki çayların bir çoxu dik yamaclara malikdir və qısa və dayaz sulara malikdir. Bununla belə, ABŞ sərhədindəki 2784 km uzunluğunda El Bravo del Norte çayı və Qvatemala sərhədindəki Usamacinta çayı ölkənin ən uzun çayları kimi tanınır.

Meksikada bitki örtüyü və iqlim xüsusiyyətləri

 Coğrafi hündürlüyünə görə tropik iqlimə malik olan ölkə yerdən yerə iqlim dəyişiklikləri göstərir. Ölkənin illik temperaturu sahilyanı ərazilərdə 30°C və daha yüksək olduğu halda, Paytaxt və onun ətrafında 22°C-yə, bəzi dağlıq ərazilərdə isə 15°C-yə enir. Arid bölgələrdə yay yağışlarından başqa yağıntılar olmasa da, şərq sahilyanı rayonlarda bol yağıntının olduğu müşahidə edilir. Lakin mövsümi dəyişikliklərdə temperatur fərqləri müşahidə edildikdə, iyul və yanvar ayları arasında 15°C fərq var. Meksika bitki örtüyü baxımından araşdırıldığında, şimal bölgəsindəki bitki və təbii heyvan həyatı ABŞ bölgəsindəkilərə bənzəyir.

 Cənub hissələrinə doğru irəlilədikcə Mərkəzi Amerika bitki örtüyünün üstünlük təşkil etdiyi görünür. İynəyarpaqlı ağacların bol olduğu cənub bölgələrində əksəriyyət şam ağaclarından, palıd və sidr ağaclarına da rast gəlinir. Şimal bölgələrinə getdikcə yağıntının miqdarı azaldığından bu bölgələrdə kaktus və kol bitkilərinə daha çox rast gəlinir. Bu bölgədəki heyvan həyatı araşdırıldığında kirpi, maral, çaqqal, vaşaq, skunk və puma kimi müxtəlif heyvan canlıları varlığını davam etdirir. Körfəz sahillərinə enərkən cənub tropik meşələrinin yüksəldiyini və bu meşələrdə qızılgül və qırmızı ağacların bitdiyini görə bilərsiniz. Heyvanlar aləmində gürzə ilanları, armadillos, opossum və tapir kimi sərt qabıqlı kərtənkələlər kimi heyvan həyatı görülə bilər. Mərkəzə doğru irəlilədikcə ətrafın savannalar və xurma ağacları ilə, eləcə də yayla iqlimi üçün xüsusi olaraq bitən otlaq və yaylaqlarla örtüldüyünü görə bilərsiniz.

Meksikanın sosial və iqtisadi strukturu

 Cəmiyyətin əksəriyyəti Mestizo irqi kimi tanınan yerli və ispan irqlərinin qarışığından ibarətdir. Əhalinin 1/4 hissəsini yerli xalqlar təşkil etdiyi halda, onların yerli formalaşmasından irəli gələn fərqlər dillərində də öz əksini tapır. Ona görə də hər bir cəmiyyət öz dilində danışır. Bu icmalar arasında ən sıx məskunlaşan icma Yutacan yarımadasında yaşayan Mayya xalqıdır. Neftin dəyərinin artması nəticəsində qarışıq iqtisadiyyata malik ölkədə dövlət sektorunun marağı və əhəmiyyəti yüksək səviyyədədir. Adambaşına düşən gəliri 1010 dollar civarında olduğu üçün Meksika Latın Amerikası ölkələri arasında Braziliyadan sonra ikinci ən böyük iqtisadiyyata malikdir.

 Ölkə üzrə işçi qüvvəsinin bölgüsü araşdırıldığında 10,6% istehsal sektorunda, kənd təsərrüfatında isə 24% ətrafındadır. Qalan hissə isə xidmət və sənaye sektorlarında paylanır. 1996-cı ildə baş verən şok iqtisadi böhrandan sonra iqtisadiyyatı həm ABŞ, həm də Dünya Bankından aldığı 40 milyard dollarlıq dəstək sayəsində bərpa olunmağa başladı. Ölkədə kənd təsərrüfatı daha çox mərkəzi yaylalarda və cənub hissələrində aparılır. Kənd təsərrüfatı daha çox kooperativ quruluşla həyata keçirilsə də, kənd təsərrüfatı ərazilərində suvarma sistemlərinin olması ekoloji cəhətdən vacibdir. Bu baxımdan əkinçilik üçün çox uyğun olmayan torpaq quruluşuna malikdir. Ölkədə çiyələk qiymətli qida maddəsi kimi istehsal olunsa da, bu istehsalın demək olar ki, hamısı ABŞ-a ixrac olunur. Bundan əlavə, ölkədə becərilən digər məhsullara kartof, qarğıdalı, düyü, sorqo, banan, arpa və şəkər qamışı daxildir.

Ümumilikdə kənd təsərrüfatı istehsalına nəzər saldıqda demək olar ki, ölkə torpağının 1/3 hissəsi məhsuldar ola bilər. Ölkədə heyvandarlıq nəzərə alındıqda, xüsusilə balıqçılıq ölkə iqtisadiyyatına təsir edən mühüm amil kimi önə çıxır. Bundan əlavə, maldarlığın yaxşılaşdırılması yolu ilə yetişdirilən heyvanların və heyvandarlıq məhsullarının əksəriyyəti xaricə ixrac edilir və ölkə iqtisadiyyatında öz yerini tutur. Daxili iqtisadiyyatda keçi, donuz və ov kimi heyvanların təsiri daha böyükdür. Ölkənin sənayesi dünya miqyasında araşdırıldığında, böyük bir struktura malik olmasa da, Latın Amerikası ölkələri arasında ən inkişaf etmiş sənayeyə sahibdir. Ölkədə dəmir-polad və neft-kimya kimi sənaye sahələri dövlətin himayəsində olsa da, toxuculuq, avtomobil, maşınqayırma, qida və kimya sənayeləri özəl sektorun himayəsində fəaliyyət göstərir. Emal olunmuş məhsulların ixrac vasitəsilə xarici bazara əhəmiyyətli dərəcədə çıxarılması sayəsində ölkə iqtisadiyyatı günü-gündən yüksəlir.

 Meksika təbii sərvətlər baxımından da son dərəcə zəngin ölkə kimi görünə bilər. Neft sənayesinin dövlət himayəsində olması və yeraltı neft ehtiyatlarının aşkarlanması nəticəsində neft sənayesində sürətli irəliləyişlər əldə edilir. Bundan əlavə, mineral ehtiyatlar ölkənin yalnız 5%-də kəşf edilsə də, dünyanın ikinci ən böyük gümüş mədən ölkəsi kimi adından söz etdirib. Ölkədə hasil edilən digər faydalı qazıntılara qızıl, sink, sürmə, kömür, kalsium ftorid, kömür və mis daxildir. Bundan əlavə, uran yataqlarının qiymətləndirilməsi və fosfat yataqlarının aşkarlanması son dərəcə vacibdir.

Meksikaya xas olan dünyaca məşhur xüsusiyyətlər

 Şokolad Meksika vasitəsilə bütün dünyaya yayılıb və bütün dünyada əvəzolunmaz məhsul kimi tanınır.

■ Avokado, dekorativ bibər sortları və vanilin vətəni kimi tanınan bir ölkədir.

■ Eynilə, pomidorun vətəni də bu ölkədir.

■ Latın Amerikası ölkələri arasında ən köklü universitet olan UNAM da bu ölkənin ərazisindədir.

■ Meksika Latın Amerikası torpaqlarında Olimpiya oyunları təşkil edən ilk və yeganə ölkədir.

■ Meksikada dünyanın ən böyük korrida stadionu da var.

■ Latın Amerikasının ən böyük media nəhəngi Meksikadır.

■ Latın Amerikasında ən uzun yollar və ən uzun asfalt yollar Meksikadadır.

■ Meksikada Dövlət şirkəti regionun ən böyük neft şirkətləri arasında birinci yerdədir.

■ Latın Amerikası regionunda ən böyük hava limanı Meksikada yerləşən hava limanıdır.

■ Meksika ən böyük turizm sənayesinə malikdir.

■ Meksikada yaşayan insanlar Latın Amerikasında ən çox səyahət edən və bu bölgədə ən çox pul xərcləyən insanlardır.

■ Meksikada avtomobil istehsalı kifayət qədər yüksəkdir.

■  Meksika sürünənlər ölkəsidir.


Mənbə : BilgiBaba.com

Tərcümə etdi : Aysel Aslanova 

Paylaş
Şərh əlavə et