Bu gün:

Şekspir İntibah dövrünə necə təsir etdi?


Şekspir İntibah dövrünə necə təsir etdi?

The Influence of the Renaissance in Shakespeare's Work 

Şekspir ingilis dilini standartlaşdırmaq və söz ehtiyatını genişləndirməklə, emosional mürəkkəbliyi olan pyeslərində personajların insanlığını dərinləşdirməklə, yazılarında yunan və Roma mifologiyasına müfəssəl istinadlardan istifadə etməklə İntibah dövrünə təsir göstərmişdir. Onun dilə diqqəti, xarakteristikası, mövzuların mürəkkəbliyi gələcək dramaturqlar və digər yazıçılar üçün nümunə oldu.


İntibah 14-cü əsrdə İtaliyada başladı, bütün Avropaya yayıldı və 15-ci əsrin sonlarına doğru İngiltərəyə gəldi. 16-cı əsrdə Yelizaveta dövründə zirvəsinə çatdı. Şekspir ingilis teatrına İntibah azadlığının, bəşəriyyətin və klassik antik dövrün qiymətləndirilməsinin yenidən doğulmasına kömək etdi. Şekspirin dövrünə qədər ingilis dili geniş şəkildə istifadə olunsa da, səriştəsini adekvat şəkildə ifadə etmək üçün incəlikdən məhrum idi. Şekspir ingilis dilini daha bədii alətə çevirən yeni söz və ifadələr yaratdı. Tarix, faciə və komediya kimi janrlardan istifadə etməsi teatr əsərinin diqqətini gücləndirməyə kömək etdi. Şekspirin pyeslərinə qədər soliloqlar ilk növbədə məlumat ötürmə vasitəsi kimi istifadə olunurdu, lakin Şekspir soliloqları daxililəşdirərək onun personajlarının emosional dərinliklərini açmasına səbəb olur.


Qəribədir ki, Şekspir və digər yazıçılar tərəfindən ingilis teatrına gətirilən İntibah azadlığı onun müvəqqəti ölümü ilə nəticələndi. Birinci İngiltərə Vətəndaş Müharibəsindən sonra puritanlar hökuməti ələ keçirdikdə, 17-ci əsrin sonlarında monarxiyanın bərpasına qədər teatrın bütün növləri əxlaqsızlıq kimi qadağan edildi.Mənbə: 411answers
Tərcümə etdi: Aysel Qasımova

Paylaş
Şərh əlavə et