Bu gün:

Passiv-aqressiv şəxsiyyət pozuntusu nədir?


Həyatın normal gedişatında sosial olmağın, işləməyin və sağ qalmağın təbii şərti kimi insan hisslərini, düşüncələrini, ehtiyaclarını və istəklərini ifadə etməlidir. İfadədən əlavə insan fərd olaraq öz hüquqlarını bilir və lazım gəldikdə bu hüquqları müdafiə edir. Bunun üçün ideal yol təhlükəsiz davranışdır. Təhlükəsiz davranışlardan istifadə edərək hərəkət edən fərdlər düşüncələrini, hisslərini, istəklərini və ehtiyaclarını müsbət və inamlı bir dillə ifadə edirlər. Onlar məsuliyyətlərinin fərqindədirlər, nəyi bacarıb nə edə bilməyəcəklərini bilir və asanlıqla ifadə edirlər.

Passiv-aqressiv davranış nümayiş etdirən insanlar özlərini təhlükəsiz şəkildə ifadə edə bilmirlər, hisslərini, düşüncələrini, istək və ehtiyaclarını gizlədirlər və ya dolayı yolla və eyhamla ifadə etməyə üstünlük verirlər. Bəzən sadəcə “yox” deməklə həll oluna biləcək sadə məsələləri belə qəbul edir və uyğunlaşırlar, amma sonra işi sabotaj etməyə meyllidirlər. Əslində passiv-aqressiv insan öz daxili aləmində aqressiv hisslər və düşüncələr saxlayır, lakin; Bu aqressiv hisslərin və düşüncələrin ifadəsi passiv və mənfi şəkildə baş verir.

Bu vəziyyət daha çox digər şəxslə qarşıdurmadan qaçmaq kimi baş verir; Onlar günah qorxusu, qeyri-adekvatlıq hissləri kimi hisslərlə mübarizə aparırlar və nəticədə önə çıxmaq, məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmək istəmirlər. Onlar həyatda olmayan şeylərə görə başqalarını günahlandırmağa meyllidirlər. Tədqiqatlar aydın səbəbləri ortaya qoya bilməsə də, ətraf mühit faktorları və uşaqlıq təcrübələrinin təsirli olduğu düşünülür. Məsələn, sosial təzyiq (utanma, qadağa və s.) səbəbindən uşaqlıq boyu yaşanan qəzəbi belə normal həddə ifadə edə bilməməsi nəticəsində qəzəbi boğmağa alışmaq; Ailədə və ya yaxın ətrafda intensiv aqressiv davranışa məruz qalma nəticəsində özünü bu şəkildə qorumağı öyrənmək; Hiss və düşüncələrin təhlükəsiz şəkildə ifadə edilməsinin uşaqlıqda təşviq edilməməsi təsirli ola bilər. Ümumiyyətlə, passiv-aqressiv insanın xarici dünya ilə güvən bağı qura bilmədiyi və ətrafa şübhə ilə baxdığı, digər tərəfdən bəyənmə, bacarıq və təqdir kimi ehtiyacların ön plana çıxdığı görülür. Bu ehtiyacları şübhə ilə birlikdə idarə etmək insanın passiv-aqressiv hərəkət etməsinə səbəb ola bilər.

Mənbə: dbe.com.tr

Tərcümə etdi: Aminə Paşazadə

Paylaş
Şərh əlavə et