Bu gün:

Antik Yunan Demokratiyası necə işləyirdi


Eramızdan əvvəl 507-ci ildə Afina lideri Kleisthenes "demokratiya" və ya "xalqın hakimiyyəti" (demos, "xalq" və kratos, "hakimiyyət") adlandırdığı siyasi islahatlar sistemini başlatdı. Bu, dünyada tanınan ilk demokratiya idi.

Afina xalqının demokratiya tacını daşıdığını göstərən və eramızdan əvvəl 336-cı ildə Afina xalqının zülmünə qarşı qanunu əks etdirən səhnə ilə bəzədilmiş mərmər relyef.

Bu sistem üç ayrı qurumdan ibarət idi: 

  • Ekklesia qanunlar qəbul edən və xarici siyasəti müəyyən edən suveren idarəetmə orqanı olan xalq məclisi; 
  • Boule, on afinalı tayfanın nümayəndələrindən ibarət şura; 
  • Dikasteriya, vətəndaşların təsadüfi seçilmiş münsiflər heyəti qarşısında işləri müzakirə etdiyi məşhur məhkəmələr.

"Demokratiyanın atası" kimi tanınan Kleisthenes tərəfindən icad edilən bu Afina demokratiyası yalnız iki əsr yaşasa da, qədim Yunanıstanın müasir dünyaya ən davamlı töhfələrindən biri idi. Yunanıstanın birbaşa demokratiya sistemi bütün dünyada təmsilçi demokratiyalara yol açacaqdı.

Antik Yunanıstanda kimlər səs verə bilərdi?

Yunan tarixçisi Herodot yazırdı: “Demokratiyada ilk növbədə fəzilətlərin ən şərəflisi, yəni qanun qarşısında bərabərlik vardır”. Düzdür, Klisfenin demokratiyası uzun müddət siyasi qərarların qəbulunu inhisarda saxlayan Afina aristokratları ilə ordu və donanmanı təşkil edən orta və işci sinfi arasındakı siyasi fərqləri aradan qaldırdı və ilk dövrdə Klisfensin öz islahatlarına başlamasına narazılıq səbəb oldu.

"Afina demokratiyasının atası" kimi tanınan Kleisthenin müasir dövr büstü. Ohayo Dövlət Evində nümayiş etdirilir.

Bununla belə, Herodotun təsvir etdiyi "bərabərlik" Qədim Yunanıstanda Afina əhalisinin kiçik bir hissəsi ilə məhdudlaşır. Məsələn, eramızdan əvvəl 4-cü əsrin ortalarına qədər Afinada 100.000-ə yaxın vətəndaş (Afinanın vətəndaşlığı valideynləri də Afina vətəndaşı olan kişi və qadınlar üçün məhdud idi), təxminən 10.000 metoikoi - "qıraqdan gəlmə" - və 150.000 qul var idi. Və bütün bu insanlardan yalnız yaşı 18-dən yuxarı olan kişilər demosların bir hissəsi idi, yəni demokratik prosesdə cəmi 40.000 nəfər iştirak edə bilərdi.

Ekklesia

Afina demokratiyası üç mühüm institutdan ibarət birbaşa demokratiya idi. Birincisi, Afinanın suveren idarəetmə orqanı olan "ekklesia" və ya parlament idi. Demosun hər hansı bir üzvü, yəni 40.000 yetkin kişi vətəndaşdan hər hansı biri Akropolun qərbində, Pniks adlı bir təpədə auditoriyada ildə 40 dəfə keçirilən ekklesia yığıncaqlarında iştirak edə bilərdi. (Qanunverici orqanın hər sessiyasında yalnız 5000-ə yaxın kişi iştirak edirdi; qalanları orduda və ya donanmada xidmət edirdi və ya ailələrini dolandırmaq üçün çalışırdı.)

Bu yığıncaqlarda ekklesiya müharibələr və xarici siyasətlə bağlı qərarlar qəbul edir, qanunlar qəbul edir və ya yenidən işlənir, dövlət məmurlarının davranışlarını bəyənir və ya pisləyirdi. (Vətəndaşın Afinadan 10 il müddətinə qovula biləcəyi "Ostrakismos" (təcrid etmək, qovmaq), ekklesianın səlahiyyətləri arasında idi.) Qrup sadəcə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul edirdi.

Boule

İkinci mühüm qurum “boule” və ya “500-lərin Şurası” idi. Boule cəmi 500 nəfərdən ibarət qrup idi, on Afina qəbiləsinin hər birindən təxminən 50 nəfər Şurada bir il xidmət edirdi. Ekklesiadan fərqli olaraq, boule gündəlik görüşürdü və tətbiq olunan idarəetmə işlərinin çoxunu edirdi. O, hökumət işçilərinə və donanma gəmiləri (triremes) və ordu atları kimi şeylərə nəzarət etməkdən məsul idi. O, başqa şəhər dövlətlərinin səfirləri və nümayəndələri ilə iş aparırdı. Onun əsas funksiyası ekklesiyadan əvvəl hansı subyektlərin gələcəyinə qərar vermək idi. Bu yolla 500 nəfərlik boule üzvü bütün demokratiyanın necə işləyəcəyini müəyyən edəcəkdi.

Boule-də vəzifələr seçimlə deyil, püşkatma yolu ilə seçilirdi. Bunun səbəbi, nəzəri olaraq, təsadüfi püşkatmanın seçkidən daha demokratik olması idi: nəhayət, ona xalis şans, pul və ya populyarlıq kimi şeylər təsir etmirdi. Lotereya sistemi həm də yüksəlmək və ya varlanma üçün hökumətdən istifadə etməyə meylli ola biləcək daimi dövlət qulluqçuları sinfinin yaradılmasının qarşısını aldı. Ancaq tarixçilər iddia edirlər ki, boula seçimi həmişə şans məsələsi deyildi. Onlar qeyd edirlər ki, varlı və nüfuzlu insanlar və onların qohumları Şurada həqiqətən təsadüfi lotereyanın olmasına baxmayaraq, tez-tez həmin vəzifələrdə xidmət edirlər.

Dikasteria

Üçüncü mühüm qurum dikasteriya, xalq məhkəmələri idi. Hər gün 30 yaşdan yuxarı kişi vətəndaşlar arasından püşkatma yolu ilə 500-dən çox münsif seçilirdi. Aristotel iddia edirdi ki, bütün demokratik institutlar arasında dicasteria "demokratiyanın gücünə ən çox töhfə verir" çünki münsiflər heyəti demək olar ki, qeyri-məhdud gücə malikdir.

Afinada polis yox idi, ona görə də işi açan, ittiham və müdafiəni həyata keçirən, hökmləri və hökmləri əksəriyyətin qaydasına görə verən demoların özləri idi. (Həmçinin hansı növ işlərin mühakimə oluna biləcəyi və ya məhkəmədə nəyin deyilə biləcəyi və ya edilə bilməyəcəyi ilə bağlı heç bir qaydalar yox idi və buna görə də Afina vətəndaşları düşmənlərini cəzalandırmaq və ya utandırmaq üçün tez-tez dikasteriyadan istifadə edirdilər.)

Münsiflərə işlərinə görə əmək haqqı ödənilirdi ki, iş təkcə varlılar deyil, hamı üçün əlçatan olsun (baxmayaraq ki, adi münsiflər heyəti tez-tez yaşlı təqaüdçü olurdu, çünki maaş orta işçinin bir gündə qazandığından az idi). Afinalılar vergi ödəmədikləri üçün bu ödənişlərin pulu gömrük rüsumlarından, müttəfiqlərdən gələn dəstəkdən və metoikoi vergilərindən gəlirdi. Bu qaydanın yeganə istisnası leyturgiya və ya liturgiya (ictimai xidmət), varlı insanların donanma gəmisinin saxlanması və ya tamaşa və ya xor tamaşasının istehsalı kimi böyük mülki müəssisələrə sponsorluq etmək üçün ödəməyə hazır olduqları bir vergi növü idi. 

Afina demokratiyasının sonu

Təxminən eramızdan əvvəl 460-cı ildə general Periklin hakimiyyəti altında (generallar seçilən, təyin olunmayan dövlət məmurları arasında idi) Afina demokratiyası aristokratiya adlandıra biləcəyimiz şeyə çevrilməyə başladı: Herodotun "bir adam, ən yaxşısı" dediyi hökmranlıq. Qədim Yunanıstanda demokratik ideallar və proseslər yaşamasa da, o vaxtdan bəri siyasətçilərə və hökumətlərə təsir edir.

Filipp Foltsun 19-cu əsrə aid əsəri, afinalı siyasətçi Periklin parlament qarşısında məşhur dəfn mərasimində çıxışını təsvir edir.

Müasir təmsilçi demokratiyalar, birbaşa demokratiyalardan fərqli olaraq, onların adından qanunlar hazırlayan və qəbul edən nümayəndələrə səs verən vətəndaşlara malikdir. Türkiyə, Fransa, Almaniya, ABŞ və Kanada kimi ölkələr bugünkü təmsilçi demokratiya nümunələridir.

History Magazine. 19 avqust 2019.

Tərcümə etdi: Amin Həsənli

Mənbə: arkeofili.comPaylaş
Şərh əlavə et