Bu gün:

Mustafa Kamal Atatürk: Bir millətin inamı, bir liderin mirası


Bir vaxtlar xəritənin kənarında olan bir millətin xəyalları Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə gerçəkləşdi. Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürk təkcə lider deyil, həm də uzaqgörən idi. Onun cəsarəti, qətiyyəti və uzaqgörənliyi xalqın qəlbində əbədi səslənəcək bir miras qoydu.

Sükutun hökm sürdüyü Anadolu torpaqlarında müstəqillik mübarizəsi başladı. O zaman bir lider doğuldu. Mustafa Kamal Atatürk millətinə ümid və ilham verən bir lider kimi tarixə düşdü. Onun rəhbərliyi altında türk milləti çətinliklərin öhdəsindən gəldi və məğlubiyyəti qəbul etməkdən imtina etdi. Müharibə atəşi ilə yoğrulmuş bu xalq öz müstəqilliyi uğrunda birləşdi.

Anadolunun qaynar torpaqlarında Atatürk cəsarəti ilə yazılmış dastanlar tər tökərək sulandı. Döyüş meydanında onun qətiyyətinə və strateji dühasına hətta düşmənləri də heyran idi. Hər addımında millətinə sevgi və inamla dolu olan Atatürk bir millətin yenidən doğulmasından xəbər verdi. Atatürk təkcə lider deyil, həm də maarifçi idi. Onun üçün təhsil bir millətin gələcəyinin təməlidir. O, türk millətinin çağdaş sivilizasiyalar səviyyəsinə yüksəldilməsi üçün bilik və maarifçiliyin əhəmiyyətini vurğulayaraq təhsilə diqqət yetirmişdir.

Atatürkün sözləri sadəcə söz silsiləsi deyil, həm də ilham mənbəyidir. “Bir millətin gələcəyini təyin edən onun mentalitetidir”. O, millətin mentalitetinin vacibliyini vurğulayır. "Həyatda ən doğru rəhbər elmdir." O, öz sözləri ilə elmin əhəmiyyətini vurğulayır, millətin maarifçiliyə doğru irəliləməsinə dəstək verirdi.

Bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin əsasları Atatürkün qətiyyəti və uzaqgörənliyi ilə qoyulub. Onun rəhbərliyi ilə xalqın qəlbində vətən sevgisi, müstəqillik şövqü alovlandı. Onun adı türk milləti üçün qürur və ilham mənbəyidir. Mustafa Kamal Atatürk Türkiyənin qurtuluşunun lideridir. O, öz cəsarəti, uzaqgörənliyi və qətiyyəti ilə türk millətini ruhlandırmış, onları istiqlal mübarizəsində bir araya gətirmişdir. Atatürkün irsi Türkiyənin hər yerində yaşamağa davam edir və gələcək nəsillərə ilham verməyə davam edəcək. Atatürkün mirası Anadolunun bərəkətli torpaqlarında əbədi yaşayacaq.

Mənbə: kampustenevar


Tərcümə etdi: Sevil Azər 

Paylaş
Şərh əlavə et